Rens for tyggegummi i Danmark og Europa
– hele historien

Ny form for damprens testet på Stationscenterets fliser
03/12/2021

Nu til dags kan hårde belægninger holdes fri for tyggegummi og andet genstridigt snavs til en meget overkommelig pris. Vi gennemgår, hvorfor tyggegummi er så besværlig en type snavs. Hvordan, du renser og holder større arealer rene for det? Og hvad der er gjort i Danmark og resten af Europa for at komme tyggegummiplagen til livs.

Du får også indsigt i, hvilke typer og prisklasser, som rens for tyggegummi kommer i, herhjemme og i udlandet.

Til sidst kigger vi på brolægningens anskaffelsespris i forhold til prisen for vedligeholdelse over tid. Hvad betaler du for at holde på skønheden, på at genskabe eller bevare belægningens originale æstetik? Hvad betaler du i forhold til den ofte ganske betragtelige investering, du gjorde, da I brolagde området?

 
Tyggegummi er lavet af syntetisk plastik og indeholder ingredienser, der bruges i lim, bildæk, plastikposer og hulahopringe. Når vi smider det på gaden, forveksler fugle og smådyr klatterne med mad og bliver kvalt, når de forsøger at spise dem.

Vind, vejr og trafikken tager ca. 5 år om at slide tyggegummiklatter væk, når først de er trådt ordentlig ud på byens fliser. Hidtil har det været et mareridt at rense belægninger for tyggegummi. Det er det ikke længere. Nu er det faktisk muligt at komme af med denne plage i byrummet til en ordentlig pris.

Derfor er tyggegummi svært at fjerne

Der er noget decideret bølleagtigt over den, der tygger tyggegummi og spytter klatten direkte ud på gaden. Især, når man ved, hvilken skade tyggegummi gør.

Tyggegummi er vandafvisende[i]. Kun de iblandede smags- og sødestoffer som sukker og pebermynte opløser sig i vand. Basen forbliver intakt og når du sluger det, ligger det modsat myten ikke syv år i maven, før det opløses, men bevæger sig stort set uskadt gennem fordøjelsessystemet i løbet af et par døgn.

Tyggegummi binder derimod med olieholdige materialer. Det gælder tøj, hud, hår og al slags plast, beton, asfalt, træ og natursten og det er vanvittigt svært at få til at slippe, når først det har fået rigtigt fat om de små ujævnheder i materialets overflade.

 
 

Tyggegummi bør renses med damp

Tyggegummi kan fjernes med højtryk eller damp. De fleste maskiner fjerner én klat ad gangen. Andre renser et bredere stykke og tager andet snavs med i forbifarten.

Når tyggegummi afrenses med højtryk:

Når du fjerner udtrådt tyggegummi og andet snavs med højtryk, vil det typisk foregå over 4 omgange:

  1. Først vil du fjerne tyggegummiklatterne enkeltvis med en højtrykslanse. Med koldt vand skal du et stykke over 250 bar, før du udretter noget som helst og ikke mange belægninger holder til dette tryk. Derfor bruger mange hedvand på omkring 90⁰C. Her skal du lige over 200 bar, før du opnår et tilforladeligt match mellem forbruget af varmt vand og behandlingens effektivitet.
  2. Når tyggegummiet er væk, bruger man en almindelig højtryksfliserenser til at fjerne andet snavs på belægningen. Gør du ikke det, vil du se meget tydelige afmærkninger efter tyggegummi på belægningen.
  3. Derefter renspules belægning, vinduer, facader, bænke og alt muligt andet, som nu er sølet til med mudder, der har løsnet sig fra underlag og fuger.
  4. Afslutningsvist skal belægningen imprægneres. I mange tilfælde bliver det desuden nødvendigt at genopfylde fuger med stenmel eller fugesand og feje for at fjerne overskydende sand.

Vandforbruget er højt under denne type af rens og ligger mellem 11 – 1800 liter i timen.

Når tyggegummi afrenses med en damplanse

Der findes flere løsninger på markedet til damprens. Nogle renser tyggegummi via en lanse i stil med højtryksrensningen, hvor du tager en klat ad gangen. Lansen spyer damp fra en beholder, som du har på ryggen. Du bruger en sæbeblanding og behandlingen tager 3 – 10 sekunder pr. klat.

For så vidt du ønsker at rense belægningen for andet end tyggegummi i samme ombæring, vil du efterfølgende gennemgå trin 2, 3 og 4 ovenfor.

Når tyggegummi fjernes med en damprenser

Sidst, men ikke mindst finder du den mere sofistikerede metode, hvor du bruger damp på et bredere spektrum af belægningen. Sådan får du fliserne rene i én proces. Du behøver hverken at imprægnere belægningen, genopfylde fuger og rydde op efter genopfyldningen.

Maskinerne, der udfører denne form for damprens, er endnu ikke særligt udbredte. I Danmark er vi fra GadeRens.dk de eneste, der har maskinerne og vi har samtidig eksklusive rettigheder på brugen. Fordelen er, at damprenseren ikke fører noget tryk på underlaget. Når du ikke fører 2 – 300 bar direkte ned på den snavsede belægning, gør du ikke den eksisterende imprægnering i stykker, som fliserne har fra producentens side eller fra tidligere rens og imprægnering. Du kan sagtens genimprægnere. Det vil altid gøre belægningen mere resistent. Efter damprensen er belægningen dog ikke mere modtagelig, end den var, før du begyndte, så du behøver ikke nødvendigvis at imprægnere. Du er derimod nødt til at imprægnere, når du bruger højtryk, for højtryk åbner belægningens porrer. Dette gør sig gældende for natursten, beton, asfalt og ikke mindst underlag af træ.

Denne tyggegummirens anvender almindelig rent vand under arbejdet. Det er varmen, dvs. vandet, som opvarmes til mellem 130 og 150⁰C, som løsner tyggegummiet fra sin overflade. Sæbe kan være nødvendigt ved rens af olier fra fastfood, biler eller andre typer genstridigt snavs, men ikke ved tyggegummi – ikke, så længe du får underlaget varmet ordentligt op.

En yderligere miljørigtig egenskab er, at spildevandet suges op i en beholder til miljørigtig deponering. Også dét bidrager til, at rensen kan foregå i en enkelt proces.

Vandforbruget under rens for hhv. tyggegummi og andet snavs er lavt, når du udelukkende benytter dig af damprens. Det ligger mellem blot 140 – 250 liter i timen.

Du læser mere om den type damprens for tyggegummi her.

 
 

Storbyer til kamp mod tyggegummi

De første til at tage kampen mod tyggegummiaffald var Singapore, som forbød det i 1992. I 2004 blev det igen gjort lovliggjort, men kun hvis det blev ordineret af en læge eller tandlæge. Når ikke du følger reglerne, vanker der bøder på mellem 500 og 2000 USD.

I 2011 forenede græsrødder sig med bystyret i Rom. Frivillige og oprydningsmandskab skrabede tyggegummi af vægge, fortove og veje ved den evige bys historiske og kulturelle mindesmærker. Man vurderer, at der smides omkring 15.000 stykker brugt tyggegummi om dagen i Rom. Rensningen startede i Largo Argentina - en historisk plads med ruinerne af fire romerske templer i midten.

Aktionen var dog en éngangsforestilling. Der meldes ikke om yderligere aktioner fra Rom og findes ingen tal for, hvor meget romerne eller italienerne generelt bruger på at fjerne den klæbrige masse fra deres belægninger.

I Storbritannien har man erklæret krig mod det fedtede stads på flere fronter. I foråret 2021 skruede den engelske premierminister bissen på overfor store tyggegummiproducenter som fx Perfetti Van Melle og Mars Wrigley. Boris Johnson truede med en tyggegummiafgift på £100 millioner, hvis ikke producenterne tog ansvar. Presset fik dem til at forpligte sig på donationen af sammenlagt £10 millioner til bekæmpelse af udtrådt tyggegummi. Pengene skal bruges til både afrensning, oplysning og diverse nudginginitiativer i det offentlige rum.

I den forbindelse har man flere gange offentliggjort tal over, hvad briterne bruger på at rense pladser og fortov for tyggegummi.

Det seneste estimat siger £7 millioner. Indtil 2018 lød det på £60 millioner. Endog siger et estimat fra 2008, at den årlige omkostning for rens af tyggegummi er £158 millioner om året, dvs. næsten 1,4 milliarder danske kroner.

Det er imidlertid svært at finde hoved og hale i disse tal, da mange ukendte faktorer knytter sig til dem.

Nok gengives tallene helt ukritisk i diverse normalt seriøse medier og nok stammer de alle fra officielle kanaler, men de er ikke direkte sammenlignelige. De kommer ikke fra samme organisation og er ikke fremskaffet på sammenlignelig maner. Kun det nyeste og mærkelig nok laveste tal dækker hele Storbritannien. I de forskellige undersøgelser, der kommer frem til tallene, står der intet om, hvor meget tyggegummi, man fjerner ved brug af budgetterne – hvor mange kilo og hvor store arealer, man renser?

I øvrigt fremgår det af den seneste undersøgelse, at hele 87% af gaderne i Storbritannien vurderes at være skændet af udtrådt tyggegummi. Et yderligere spørgsmål er, hvor langt budgetterne rækker? Man løser helt sikkert ikke hele problemet. Det ser du, når du går en tur i London eller andre af de engelske storbyer.

I det hele taget virker tallene politiserede. De bruges tilsyneladende opportunistisk afhængigt af den konkrete forhandlingssituation og politiske interesse.

Faktum er, at briterne gerne vil gøre noget ved problemet og at de nu har fået hjælp fra tyggegummiproducenterne.

 
 

Tyggegummirens på Rådhuspladsen er en and

Heller ikke i Danmark finder man troværdige tal for, hvor mange penge, man bruger årligt på rens for tyggegummi. Tidligere florerede et tal på 7,5 millioner i medierne, som man påstod blev brugt alene på at holde Københavns Rådhusplads fri. Det har Københavns Kommune afvist.

At det skulle koste 7,5 mio. kroner at fjerne tyggegummi fra Rådhuspladsen er ikke et tal, vi genkender. Afrensning af tyggegummi er en del af vores almindelige renholdelsesopgave, og vores medarbejdere skal ikke bruge deres tid på at registrere så detaljeret, hvilke typer affald, de fjerner.

Det siger Bianka Saarnak, som er centerchef for Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i en kommentar til en artikel i Danske Kommuner.

En gåtur på Rådhuspladsen indikerer i øvrigt, at rens for tyggegummi ikke prioriteres af Københavns Kommune. Der findes bogstavelig talt 100.000-vis af klatter på den ellers smukke belægning.

Tårnhøje priser for at fjerne tyggegummi på fortov og pladser falder markant

I Rom vurderer man, at det koster omkring 1 euro pr. klat, dvs. ca. 7,8 kr. at rense belægninger for tyggegummi.

I England, hvor man er længst fremme med rensen for tyggegummi, er prisen gået fra £1,5 pr. klat, der fjernes i 2014 til omkring 10 pence pr. klat i 2017, altså fra ca. 13 kr. til 1 kr., hvilket igen skulle svare til omkring £1,5 pr. renset. kvm.

Tallene fremsættes af Local Government Association (LGA), der svarer til Kommunernes Landsforening (KL) i Danmark. Ifølge Kate Anderson, som er Regional Programme Adviser i LGA, stammer tallene fra nogle spørgeskemaundersøgelser, man udførte for år tilbage, men hun ’svarer ikke for validiteten’, som det lyder.

I et dobbelttjek af prisen hos fire leverandører af tyggegummirens blandt større engelske rengøringsvirksomheder, estimerer man efter en lang række forbehold en gennemsnitspris på ca. £2,5 pr. renset kvm og ca. 15 pence pr. klat. Indeksreguleret til danske forhold svarer det til en pris på 30 kr. pr. kvm og 1,8 kr. pr. klat. Samstemmigt siger medarbejdere i de fire virksomheder, at prisen varierer ganske betragteligt afhængigt af faktorer som belægning, hvor tilsat stedet er, hvor langt man skal køre for at løse opgaven, tilgængelighed på afrensningsstedet, bl.a. om der vand på stedet, eller om det skal medbringes hjemmefra etc.

Tre af disse serviceleverandører benytter sig af tyggegummirens via en lanse, der enten bruger højtryk eller damp. Den sidste bruger samme damprenser, som vi bruger i GadeRens.dk. Her bliver prisen en smule højere. Til gengæld får kunden renset belægningen for alt muligt andet snavs i samme proces. Omkostninger til dette, dvs. til renseprocesserne, der gennemgås i punkt 2, 3 og 4 ovenfor, kommer oven i de £2,5, som du betaler for rensen hos leverandører, der renser med højtryks eller damplanse.

Hvad angår Holland, har producenten af dampmaskinenerne, som vi bruger i GadeRens.dk, solgt maskinen til ’Dutch Railways’, som er det Nederlandske DSB. Man vurderer, at prisen pr. afrenset tyggegummi kommer til at ligge på £3,8 pr. kvm. Indeksreguleret til danske priser svarer det til lidt over 40 kr. pr. kvm.

Danske priser falder markant

I Danmark er prisen også faldende. Hhv. Københavns og Århus Kommune estimerede i 2015, at det kostede omkring 10 kr. pr. stk. at håndtere de klæbrige klatter. I 2018 blev estimatet nedjusteret til 5 kr. pr. klat.

Det bør nævnes, at en dansk iværksætter-virksomhed senere i 2018 påstod, at det ville koste kommunerne helt ned til 50 øre pr. klat, hvis de købte virksomhedens maskiner og stod for afrensningen med eget mandskab. Påstanden står svært til troende, når man regner på tal som iværksætterne lægger frem om deres tests og effektiviteten af deres maskine.

Således har virksomheden renset 180 kvm med 10.000 tyggegummiklatter på 50 timer. Det giver en effektiv afrensningskapacitet på 200 klatter i timen. Hvis hver klat koster 50 øre at rense bort, må driftsomkostninger plus timeløn beløbe sig på sammenlagt 100 kr. i timen, altså et pænt stykke under mindstelønnen. Det hænger ikke sammen.

Priserne hos GadeRens.dk matcher de hollandske hos Dutch Railways. Prisen starter på 39 kr. pr. kvm. Vi renser for tyggegummi, men også for al mulig andet snavs i samme ombæring, dvs. hvad der svarer til processerne 1, 2 og 3, der beskrives ovenfor, er alle med i prisen.

Da vi grundrenser et tværsnit på 70 cm ad gangen, afhænger vores priser ikke så meget af antallet af tyggegummiklatter, som af det samlede areal, vi har til opgave at rense samt andet genstridigt snavs, der måtte ligge på underlaget. Hvis der ud over tyggegummi skal renses for olie og rust, skal belægningen have den rigtige forbehandling. Det indebærer ekstra tid og rengøringsmidler og får indflydelse på prisen. Den eventuelle imprægnering af underlaget, som nogle kunder ønsker efter rensen, er ligeledes en faktor, som spiller ind på den endelige pris.

 
 

Hvor ikke holde på skønheden?

Når du bevæger dig i bybilledet, hvor der kommer mange mennesker, vil du se tusindvis af tyggegummiklatter på belægningen for dine fødder. Læg mærke til det på fx gågader, pladser og fortov. Find det, hvor mennesker gør ophold og venter, som på bus- og togstationer, ved stoppesteder. Eller hvor man tager sig en pause i byen, som foran cafeer og indkøbssteder, ved bænke og offentlige siddepladser og hangouts. Eller, hvor man bevæger sig indendørs, som ved indgange til indkøbscentre og offentlige bygninger. Her finder du tonsvis af udtrådt tyggegummi. Det er synligt for enhver.

Administratorer af disse rum i byen hyrer sjældent nogen service-leverandør til kun at befri belægningerne for tyggegummi. I det hele taget gør man ikke meget for at grundrense byens belægninger. Man fejer gader og pladser med fejemaskiner. Man vasker fliserne på stationer under jorden, men der findes ikke tal på indsatsen mod at fjerne tyggegummi alene. Dermed bliver det nærliggende at konkludere, at man ikke gør noget for specifikt at fjerne tyggegummi fra byrummet. I hvert fald ikke fra det offentliges side og heller ikke i nogen nævneværdig grad fra private eller erhvervslivets aktører, som føler sig generet af problemet.

Rundt omkring er man dog begyndt at rense af for tyggegummi samtidig med, at man renser belægningen for andet snavs – fx alger og flisepest, bærsaft og sod, dækmærker, olier fra mad og motoriserede køretøjer og andet genstridig snavs, der efterlades og sætter et uskønt præg på byens belægninger.

Vi leverer denne service i GadeRens.dk. Interessen er stor, for hvorfor skulle man ikke grundrense sine belægninger engang imellem? Det har været en betragtelig investering at brolægge området, så hvorfor skulle man ikke vedligeholde resultatet, holde på skønheden og belægningens æstetik.

I forhold til brolægningen er prisen for rens minimal. Lad os sige, at det koster 2.000 kr. pr. kvm at brolægge stedet og 45 kr. for en rens, der holder stedet rent for udtrådt tyggegummi og bevarer belægningens originale udseende. Vi taler om lidt over 2 % af anskaffelsesprisen, som du sætter af til at holde på skønheden.

Det virker som en overkommelig pris. Det indser allerede mange private borgere, der bestiller højtryksfliserens til terrassen eller deres carport, selvom det kun er dem selv, deres familie og venner der bruger områderne, som vedligeholdes.

De senere år er offentligheden begyndt at indkøbe samme service. I GadeRens.dk har vi offentlige, halvoffentlige og private administratorer af større udearealer, som bruger os til at vedligeholde deres belægninger og bl.a. holde dem rene for tyggegummi og andet mere eller mindre genstridigt snavs.

Priser for anlæg Vs. vedligehold af forskellige underlag

Anlæg af nye belægninger indebærer som regel en betydelig investering. Det understreger anlægssummerne, der er angivet for entrepriserne nedenfor.

Læg mærke til den røde procentsats nederst under byggesagerne. Satsen angiver hvor stor en procentdel, at vedligeholdelse gennem damprens vil udgøre af den samlede pris for anlægsarbejdet. Så relativt lidt skal der med andre ord lægges oven i bygherrens oprindelige investering for genskabe eller vedligeholde belægningens originale udseende gennem en damprens. Afhængigt af lokation kan damprensen foregå halv- eller helårligt, engang hver andet eller tredje år.

Nu er det store byggesager, det vises, som vi typisk vil rense med damp til 39 - 42 kr. kvm.

 
Købmagergade,-red

Købmagergade, strøget, København


Indvielsesår 2013
Areal 21.000 m2
Anlægssum (ikke indeksreguleret) 74 mil. kr.
Anlægssum (indeksreguleret til Q4 2021 ⟺ 74 mil / 98,7 * 107) 80 mil. kr.
Pris 3.800 kr. pr. m2
Udgifter til årlig vedligeholdelse med damprens 39 kr. pr kvm
Vedligeholdelse med damprens ift. anlægssum i procent 1,02%
Damprens af fliser

Ribe Domkirke Plads


Indvielsesår 2012
Areal 7.320 m2
Anlægssum (ikke indeksreguleret) 40 mil. kr.
Anlægssum (indeksreguleret til Q4 2021 ⟺ 40 mil / 97,7*107) 44 mil. kr.
Pris 5.900 kr. pr. m2
Udgifter til årlig vedligeholdelse med damprens 42 kr. pr kvm
Vedligeholdelse med damprens ift. anlægssum i procent 0,70%
damprens for tyggegummi

Silkeborg
Torv


Indvielsesår 2016
Areal 8,200 m2
Anlægssum (ikke indeksreguleret) 30 mil. kr.
Anlægssum (indeksreguleret til Q4 2021 ⟺ 30 mil / 100,8*107) 32 mil. kr.
Pris 3.900 kr. pr. m2
Udgifter til årlig vedligeholdelse med damprens 42 kr. pr kvm
Vedligeholdelse med damprens ift. anlægssum i procent 1,07%
Kærteminde-renessancehavn

Kerteminde Renæssancehavn


Indvielsesår 2013
Areal 8.200 m2
Anlægssum (ikke indeksreguleret) 17 mil. kr.
Anlægssum (indeksreguleret til Q4 2021 ⟺ 17 mil / 98,7*107) 18,5 mil. kr.
Pris 2.250 kr. pr. m2
Udgifter til årlig vedligeholdelse med damprens 42 kr. pr kvm
Vedligeholdelse med damprens ift. anlægssum i procent 1,87%
Danprens for tyggegummi, vestervoldgade

Vester Voldgade, København


Indvielsesår 2013
Areal 12.000 m2
Anlægssum (ikke indeksreguleret) 30 mil. kr.
Anlægssum (indeksreguleret til Q4 2021 ⟺ 30 mil / 98,7*107) 32,5 mil. kr.
Pris 2.700 kr. pr. m2
Udgifter til årlig vedligeholdelse med damprens 39 kr. pr kvm
Vedligeholdelse med damprens ift. anlægssum i procent 1,44%
Damprens af fliser

Vesterbros Passage, København


Indvielsesår 2013
Areal 15.000 m2
Anlægssum (ikke indeksreguleret) 24 mil. kr.
Anlægssum (indeksreguleret til Q4 2021 ⟺ 24 mil / 98,7*107) 26 mil. kr.
Pris 1.734 kr. pr. m2
Udgifter til årlig vedligeholdelse med damprens 39 kr. pr kvm
Vedligeholdelse med damprens ift. anlægssum i procent 2,24%
Brandts-Passage

Brandts Klædefabrik, Odense


Indvielsesår 2013
Areal 3.500 m2
Anlægssum (ikke indeksreguleret) 6 mil. kr.
Anlægssum (indeksreguleret til Q4 2021 ⟺ 6 mil / 98,7*107) 6,5 mil. kr.
Pris 1.850 kr. pr. m2
Udgifter til årlig vedligeholdelse med damprens 44 kr. pr kvm
Vedligeholdelse med damprens ift. anlægssum i procent 2,36%
Nuborg-Torv

Nyborg Torv


Indvielsesår 2021
Areal 5.000 m2
Anlægssum 15 mil. kr.
Pris 3.000 kr. pr. m2
Udgifter til årlig vedligeholdelse med damprens 42 kr. pr kvm
Vedligeholdelse med damprens ift. anlægssum i procent 1,4%

Vs.

betonflise-til-privat-indkørsel

Alm. fliser i privat indkørsel / terrasse


Areal & type 200 m2 grå 30x30x8 betonfliser
Anlægssum 34.543 kr.
Pris 173 kr. pr. m2
Udgifter til årlig vedligeholdelse med højtryksrens (inkl. imprægnering) 60 kr. pr. kvm for 1. år + 1.390 kr. pr. år for alle 200 m2 de næste 14 år ⟺ 200 * 60 + 14*1390)/15 = 2.100 kr. pr. år. eller 10,5 kr. pr. kvm
Vedligeholdelse med alm. højtryksrens ift. anlægssum i procent 6,10%
Soldaterfliser

Alm. fliser i privat indkørsel / terrasse


Areal & type 200 m2 soldatersten 90x120
Anlægssum 128.400 kr.
Pris 642 kr. pr. m2
Udgifter til årlig vedligeholdelse med højtryksrens (inkl. imprægnering) 60 kr. pr. kvm for 1. år + 1.390 kr. pr. år for alle 200 m2 de næste 14 år ⟺ 200 * 60 + 14*1390)/15 = 2.100 kr. pr. år. eller 10,5 kr. pr. kvm
Vedligeholdelse med alm. højtryksrens ift. anlægssum i procent 1,64%

Klik på billedet over de enkelte byggesager og se kilden tallene.

Læs mere om indsatsen mod tyggegummi

https://www.theguardian.com/cities/2017/aug/14/chewing-gum-mexico-city-sisyphean-battle-sticky-war https://theurbanactivist.com/idea/boards-to-clean-up-the-streets-of-chewing-gum/

[i]  Estruch, RA (2008). "Gum base". In Fritz, D (ed.). Formulation and Production of Chewing and Bubble Gum (2 ed.). Essex: Kennedy's Publications Ltd. pp. 93–118.

 

Fliserens til en brøkdel af prisen

Hos GadeRens.dk får du Premium Service. Vi gør helt rent på en grøn og skånsom måde. Oveni købet til en pris, hvor både offentlige, erhverv og private får råd til at vedligeholde deres fliser over tid og vise stedet fra sin bedste side. Et samarbejde med os giver din investering i smukke fliser og belægningssten et større afkast over tid.

Abonnement eller enkeltstående rensning

Når du klikker på ’Ja tak. Vis nu.’ giver vi dig en pris på den første rensning. Når den er udført og du ser resultatet, får du en pris på, hvad det vil koste, hvis vi skal holde dine udearealer rene over længere tid. Dermed får du mulighed for at tegne et abonnement, der indebærer fliserens i præcis de intervaller, der skal til, for at holde stedet i optimal stand over tid. Men først… Få en pris for første rensning og hør, hvornår vi kan have det færdige resultat parat første gang.
Ja tak. Vis nu!