Glæd brugerne

Hold på skønheden og beskyt jeres investering

Når du overlader smukke belægninger til sig selv, ælder de ikke altid med ynde. Lag af smuds dæmper deres farver, olie fra madspild skjolder og udtrådt tyggegummi bidrager til en uskøn fremtoning.

Hold på skønheden

Det er ikke nok at feje og fjerne cigaretskod. Et mønster, vi ofte ser, er, at brugernes behandling af belægningen bliver værre og værre, når man ikke kommer i bund med rengøringen.

Men når det nu er muligt, hvorfor så ikke gøre noget?

GadeRens.dk specialiserer sig i at fjerne særligt besværligt snavs med damp. Vi leverer en grøn, skånsom og supereffektiv fliserens, der går i dybden og bryder den onde cirkel. Gennem et samarbejde med os, genskaber og bevarer du belægningens originale udseende.

Beskyt jeres investering

Vi ved, at det ikke er billigt at anlægge nye belægninger, men typisk koster det blot mellem 1 – 2 % af anskaffelsesprisen at få os til at bringe jeres belægninger tilbage til oprindelig stand gennem damprens.

Vores priser starter ved 39 kr. pr. m2. Vi hjælper dig med at glæde de mennesker, der bruger stedet - med at holde på belægningernes oprindelige udseende og ikke mindst med at få det optimale ud af den investering, du gjorde, da du anlagde arealet. 

Værd at vide om vores damprens

Faq

1Er fliserensen miljørigtig?

Effektiviteten og prisen er klare fordele ved vores fliserens. En anden er, at du vælger en miljørigtig afrensningsmetode, når du vælger GadeRens.dk til at vedligeholde dine fliser.

Oftest foregår vores fliserens alene med rent vand. Når vi sommetider anvender midler til for- og efterbehandling af underlaget, bruger vi bionedbrydelige rengøringsmidler, som er godkendte af miljøstyrelsen. Det samme gælder midlet, som vi bruger til at rengøre dampmaskinens børster. Rens af fliser med ekstreme mængder af tyggegummi kan nu og da sætte børsterne til og gøre denne rengøring nødvendig.

I tillæg opsamler vi altid vores spildevand og sørger for, at det bliver deponeret på forsvarlig manér. Som virksomheden udvikler sig, forpligter vi os generelt på grønne løsninger. Det sker vha. investeringer på kortere såvel som længere sigt.

2Er fliserensen hård ved belægningen?

Nej! Damprens underlaget på flere måder. I modsætning til højtryk påfører damprens ikke noget nævneværdigt tryk på belægningen. Damprens skåner eksisterende imprægnering, som sten og træbelægninger har fra producentens side eller fra tidligere tiders imprægnering.

Damprensen skyller heller ikke fuger og fundamenter væk, så du risikerer, at dine belægnigner undergraves.

3Er det rigtigt, at du sparer imprægneringen?

Natursten og andre af de traditionelt lidt dyrere belægninger vil typisk være imprægneret fra producentens side. Nogle gange er underlaget gen-imprægnereret. Ved imprægnering påfører man et middel, der går i forbindelse med belægningen. Behandlingen skaber et beskyttende lag på stenens overflade. Det ændrer vores damprens ikke på. Damprensen ødelægger ikke det beskyttende lag.

Derimod skåner damprens underlaget på flere måder. I modsætning til højtryk påfører damprens ikke noget nævneværdigt tryk på belægningen. Flisernes imprægnering forbliver intakt. Gen-imprægnering vil altid formindske muligheden for at skidt trænger ind, så derfor er den sommetider tilrådelig – men du behøver strengt taget ikke at imprægnere efter damprens. Rensen åbner ikke belægningen mere, end den er i forvejen. Omvendt er du altid nødt til at imprægnere efter højtryksrens. Højtryk gennembryder og skyller belægningens eksisterende imprægnering væk. Ved de lidt billigere betonfliser, som typisk ikke er imprægneret fra producentens side, skaber højtryk små huller i den fine betonoverflade. Dermed åbner højtryksrens belægningen for indtrængning af skidt.

Damprens derimod smadrer ikke faste fuger og skyller løse fuger væk. Den undergraver ikke fundamenter, så fliserne bliver skæve. Den kræver ikke, at du genopfylder tomme fuger med nyt sand - og rydder op derpå.

Ydermere er imprægnering oftest en bekostelig affære. Ved damprens sparer du imprægneringen i de fleste tilfælde. Oven i det sparer du ofte nogle ganske ressourcekrævende arbejdsprocesser, som er strengt nødvendige, når du renser med højtryk. Dét vil du mærke på prisen – især mht. større arealer.

4Damprens eller højtryk - hvad er bedst til prisen?

Damprens tegner sig for størstedelen af vores arbejde, men som regel bruger vi højtryk, når vi renser terrasser, indkørsler o.lign. hos private.

Det er en smule mere omstændigt at gøre klar og pakke sammen efter rens med damp. Arealet skal have en vis størrelse, før det giver mening at stille op med maskinerne. Til gengæld får vi flere slags urenheder med i en damprens og særligt, når vi taler om genstridigt snavs som tyggegummi og olie fra fastfood, er damprensen effektiv.

Det er heller ikke nødvendigt at bruge damprens, hvis du skal afrense mindre besværligt snavs, som fx flisepest og alger. Her er højtrykrensen lige så effektiv.

 
 

Værd at vide om damprens

Faq

1Er fliserensen miljørigtig?

Effektiviteten og prisen er klare fordele ved vores fliserens. En anden er, at du bidrager til den klimamæssige dagsorden, når du vælger GadeRens.dk til at vedligeholde dine fliser.

Oftest foregår vores fliserens alene med rent vand. Når vi sommetider anvender midler til for- og efterbehandling af underlaget, bruger vi bionedbrydelige rengøringsmidler, som er godkendte af miljøstyrelsen. Det samme gælder opløsningsmidlet, som vi bruger til at rengøre dampmaskinens børster. Rens af fliser med ekstreme mængder af tyggegummi kan nu og da sætte børsterne til og gøre denne rengøring nødvendig.

I tillæg opsamler vi altid vores spildevand og sørger for, at det bliver deponeret på miljømæssig forsvarlig manér. Som virksomheden udvikler sig, forpligter vi os generelt på grønne løsninger. Det sker vha. investeringer på kortere såvel som længere sigt.

2Er fliserensen hård ved belæg-ningen?

Nej! Damprens underlaget på flere måder. I modsætning til højtryk påfører damprens ikke noget nævneværdigt tryk på belægningen. Damprens skåner eksisterende imprægnering, som sten og træbelægninger har fra producentens side eller fra tidligere tiders imprægnering.

Damprensen skyller heller ikke fuger og fundamenter væk, så du risikerer, at dine belægnigner undergraves.

3Er det rigtigt, at du sparer impræg-neringen?

Natursten, beton og diverse andre belægninger vil typisk være imprægneret fra producentens side. Nogle gange er underlaget gen-imprægnereret. Efter rengøring har man påført et middel, som gik i forbindelse med belægningen. Behandlingen lukkede underlagets porrer. Det ændrer vores damprens ikke på.

Derimod skåner damprens underlaget på flere måder. I modsætning til højtryk påfører damprens ikke noget nævneværdigt tryk på belægningen. Flisernes imprægnering forbliver intakt. Gen-imprægnering vil altid formindske muligheden for at skidt trænger ind, så derfor er den sommetider tilrådelig – men du behøver strengt taget ikke at imprægnere efter damprens. Rensen åbner ikke belægningen mere, end den er i forvejen. Omvendt er du altid nødt til at imprægnere efter højtryksrens. Højtryk gennembryder den eksisterende imprægnering, skyller behandlingen væk og åbner belægningens porrer for indtrængning af skidt.

Damprens derimod smadrer ikke faste fuger og skyller løse fuger væk. Den undergraver ikke fundamenter, så fliserne bliver skæve. Den kræver ikke, at du genopfylder tomme fuger med nyt sand - og rydder op derpå.

Ydermere er imprægnering oftest en bekostelig affære. Ved damprens sparer du imprægneringen i de fleste tilfælde. Oven i det sparer du ofte nogle ganske ressourcekrævende arbejdsprocesser, som er strengt nødvendige, når du renser med højtryk. Det vil du mærke på prisen – især, når det kommer til større arealer.

4Damp-rens eller højtryk - hvad er bedst til prisen?

Damprens tegner sig for størstedelen af vores arbejde, men som regel bruger vi højtryk, når vi renser terrasser, indkørsler o.lign. hos private.

Det er en smule mere omstændigt at gøre klar og pakke sammen efter rens med damp. Arealet skal have en vis størrelse, før det giver mening at stille op med maskinerne. Til gengæld får vi flere slags urenheder med i en damprens og særligt, når vi taler om genstridigt snavs som tyggegummi og olie fra fastfood, er damprensen effektiv.

Det er heller ikke nødvendigt at bruge damprens, hvis du skal afrense mindre besværligt snavs, som fx flisepest og alger. Her er højtrykrensen lige så effektiv.

 
 

Fliserens til en brøkdel af prisen

Hos GadeRens.dk får du Premium Service. Vi gør helt rent på en grøn og skånsom måde. Oven i købet til en pris, hvor både offentlige og private virksomheder får råd til at vedligeholde deres fliser og således vise deres arealer fra sin bedste side. Et samarbejde med os giver med andre ord investeringer i smukke fliser og andre belægninger et større afkast over tid.

    Hvorfor vente? Glæd brugerne allerede i 2022

    Lad os tage en snak om jeres belægninger. Få evt. en pris og hør, hvornår vi kan have det færdige resultat parat. Det koster ikke noget!